6 elementów, o które można zwiększyć zakres ubezpieczenia domu

Ubezpieczenie domu czy też domu w budowie nie musi obejmować wyłącznie szkód powstałych w wyniku zdarzeń losowych, jak powódź, pożar, czy silny wiatr. Polisę można rozbudować zgodnie ze swoimi potrzebami tak, aby zapewniała nam optymalną ochronę. 

1. Ubezpieczenie mienia od kradzieży.

W niektórych towarzystwach standard, z niektórych polis ryzyko jest wyłączone. Upewnij się, że w Twojej polisie uwzględniona jest ochrona mienia ruchomego w razie kradzieży z włamaniem. Ochroną jest wówczas objęte całe mienie, włącznie z mieniem służbowym i wartościami pieniężnymi.

ubezpieczenie mieszkania

2. Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczenia.

Ochroną objęte są wszystkie szklane lub ceramiczne elementy mogące ulec stłuczeniu, np. szyby okienne i drzwiowe, oszklenia dachowe, płyty szklane w meblach, witraże, lustra, itp.

3. Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym.

Bardzo przydatne, gdyż chroni naszą odpowiedzialność w sytuacji, gdy nieumyślnie wyrządzimy komuś szkodę, np. zalejemy sąsiada. Warto podkreślić, że ochroną nie jest objęty wyłącznie Ubezpieczony, ale także jego rodzina oraz wszystkie osoby zatrudnione w gospodarstwie domowym, jak sprzątaczka, czy opiekunka do dzieci.

4. Ubezpieczenie NNW.

Zapewnia wsparcie finansowe w razie wypadku, którego następstwa spowodowały trwały uszczerbek na zdrowiu bądź śmierć Ubezpieczonego.

5. Ochrona prawna.

Ubezpieczenie gwarantuje pokrycie wszystkich kosztów administracyjnych i sądowych wynikających z postępowania sądowego w związku z życiem prywatnym Ubezpieczonego i jego bliskich.

6. Home Assistance.

Wsparcie i pomoc w razie niespodziewanych zdarzeń losowych, nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku. Polisa zapewnia udzielenie pomocy medycznej, zorganizowaniu interwencji w przypadku, gdy dojdzie do zniszczenia lub uszkodzenia mienia (w tym sprzętu RTV i AGD), wsparcie informacyjne, itp.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.