Budynek w budowie a wyłączenia odpowiedzialności w polisie

Dom w budowie narażony jest na wiele szkód od pogodowych tj. gradobicie czy podtopienia, po rabunek i dewastację złodzieja. Dlatego, aby jak najszybciej zakończyć pracę i stworzyć nasze rodzinne gniazdko, warto ubezpieczyć nasz dom podczas budowy.

Budynek w budowie

Polisa zapewni nam finansowe zabezpieczenie i gwarancję pokrycia kosztów. Jednak czy zawsze i czy wszystkich szkód? Zazwyczaj niestety nie, dlatego przed podpisaniem umowy skrupulatnie należy przeczytać ogólne warunki ubezpieczenia (OWU), w których zawsze zawarte są wyłączenia odpowiedzialności, gdzie dowiemy się kiedy Towarzystwo Ubezpieczeniowe nie wypłaci odszkodowania.

Wyłączenia odpowiedzialności w polisie dom w budowie

Każde TU wymienia inne wyłączenie odpowiedzialności, dlatego zawsze warto dokładnie przeczytać ten rozdział. Zazwyczaj ubezpieczyciel nie chce pokryć szkód:

 • powstałych w wyniku naszego niedbalstwa,
 • związanych z naszymi ruchomościami domowymi,
 • zalania (chyba że zostało dokupione odpowiednie rozszerzenie),
 • związanych z rozpoczęciem prac budowlanych bez ich zgłoszenia,
 • błędów konstrukcyjnych.

Jeśli zależny nam na kompleksowej ochronie domu w budowie przeczytajmy dokładnie wyłączenia odpowiedzialności, może okazać się, że to co chcieliśmy zabezpieczyć znajduje się właśnie w tym rozdziale. Zwykle każde TU inaczej określa szkody, za które nie ponoszą odpowiedzialności, dlatego warto poświęcić chwilę, aby dokładnie przeczytać ten rozdział.

cta ubezpieczenie mieszkania

TU Ergo Hestia nie zapewni nam finansowego wsparcia, jeśli to sami lub ktoś z naszych bliskich umyślnie wyrządzi szkodę, również za szkody powstałe w skutek opadów, jeśli nieruchomość nie była zadaszona. Ochrona nie obejmuje również sprzętu elektronicznego, instrumentów muzycznych, aparatów, broni. Polisa nie obejmuje również szkód powstałych w wyniku działania wód podziemnych, czy zniszczenia lub kradzieży dokumentacji budowy.

Natomiast TUW nie uwzględnia w polisie szkód spowodowanych przez pleśń, pojazdy mechaniczne, nadmierny hałas, zamarzania i rozmarzania wód gruntowych. Nie otrzymamy odszkodowania, jeśli szkody powstaną w ogrodzeniu, budowlach tymczasowych, czy w budowlach przeznaczonych do rozbiórki. Polisa nie obejmuje również naszego mienia ruchomego.

Co obejmuje ubezpieczenie domu w budowie?

Patrząc na listę wyłączeń, można zadać sobie pytanie, co w takim razie obejmuje ubezpieczenie? Zazwyczaj polisa ochroną obejmuje:

 • ściany wewnętrzne oraz zewnętrzne,
 • sprzęt i maszyny budowlane,
 • stropy,
 • schody, dach, balustrady, taras,
 • ochronę elementów stałych i ruchomości od kradzieży,
 • następstwa zdarzeń losowych: pożar, huragan, osuwanie się ziemi, uderzenie piorunu.

Dlatego, mimo tak wielu wyłączeń, warto zabezpieczyć naszą budowle, której nie jesteśmy w stanie zawsze pilnować, bo przecież jeszcze tam nie mieszkamy. Poza tym w przypadku wystąpienia jakiejś szkody dzięki odszkodowaniu szybko i z łatwością usuniemy zniszczenia i będziemy mogli kontynuować budowę i szybko się wprowadzić. Musimy jedynie dokładnie przeczytać umowę polisy przed jej podpisaniem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.