Podstawowe ubezpieczenie domu w budowie i dodatki

ubezpieczenie mieszkaniaW ramach ofert ubezpieczeń mieszkań i domów istnieje możliwość ubezpieczenia domu w trakcie jego wznoszenia (budowy), rozbudowy oraz przebudowy. Budowa rodzinnego domu jest bardzo poważną i długoterminową inwestycją, ale jednak niektóre osoby uważają, że wykupowanie polisy ubezpieczającej niepowstały jeszcze dom to przesada. Czy aby na pewno? Istnieje dużo zdarzeń losowych, które mogą zniweczyć plany wzniesienia własnego domu, a sporo z nich wynika z działalności samej natury, na którą człowiek nie ma wpływu. Pożar, powódź, osunięcie się ziemi – chociażby jeden z tych trzech wypadków wystarczą, aby poważnie uszkodzić przygotowywaną nieruchomość i narazić budującego na dodatkowe koszty. Dlatego warto się zainteresować ubezpieczeniem dla domu w budowie. W artykule przedstawimy podstawowy zakres takiej ochrony i dodatkowe opcje ubezpieczeniowe, które również mogą okazać się bardzo przydatne, jeśli chodzi o ochronę nieruchomości i finansów.

ubezpieczenie mieszkania

Jaką nieruchomość mogę ubezpieczyć?

Przedmiotem ubezpieczenia domu w budowie mogą być: domy jednorodzinne ze stałymi elementami, garaże wolnostojące, budynki gospodarcze, budynki tzw. małej architektury, które stoją na tym samym terenie, co dom w budowie, mienie ruchome należące do ubezpieczonego i znajdujące się w ubezpieczonych domach. Ubezpieczenie może obejmować też np. instalację elektryczną domu. Ze zwyżką trzeba się liczyć w przypadku domów drewnianych, drewnianych domów letniskowych, które ze względu na materiał, z którego zostały zbudowane, są bardziej narażone na pożar.

Podstawowy zakres ochrony i koszt ubezpieczenia domu w budowie

Towarzystwa ubezpieczeniowe w ramach standardowych warunków oferują ochronę ubezpieczeniową od szkód powstałych na skutek zdarzeń losowych jak: pożar, zalanie, huragan, wybuch, grad, lawina, uderzenie pioruna, upadek samolotu, spływ wód po zboczach, osunięcie się lub zapadanie się ziemi, katastrofa budowlana. Nie wszystkie agencje ubezpieczeniowe w standardowej wersji polisy przewidują wypłatę odszkodowania za zniszczenia powstałe w trakcie powodzi. Na jej wypadek można się ubezpieczyć dodatkowo, ale trzeba zwrócić baczną uwagę na to, że niektórzy ubezpieczyciele wyłączają swoją odpowiedzialność w wypadku powodzi na np. terenie zalewowym czy bliski rzek pozbawionych wałów przeciwpowodziowych. Generalnie zakład ubezpieczeniowy odpowiada za straty do wysokości kosztów, które zostały poniesione na budowę domu (na podstawie faktur na materiały i roboty budowlane). Towarzystwa ubezpieczeniowe zwykle mówią o tzw. wartości odtworzeniowej, która pozwala na odkupienie nowych rzeczy o identycznych parametrach i wartości. Cena ubezpieczenia domu w budowie zależy również od np. łatwopalności materiału, z jakiego jest budowany.

Rozszerzony zakres ochrony polisy dla domu

Ze zwyżką składki ubezpieczeniowej wiąże się np. ochroną ubezpieczeniową na wypadek uszkodzenia, kradzieży i rozboju mienia ruchomego na terenie budowanego domu i stałych elementów domu jednorodzinnego (np. stolarki okiennej, drzwi, instalacji). Do polisy dla domu można dołączyć także ubezpieczeni NNW (na wypadek śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku), z którego będzie mógł skorzystać zarówno właściciel nieruchomości, jak i wykonawca budowy. Można zainteresować się również ubezpieczeniem ryzyk budowy i montażu, których przedmiotem ubezpieczenia mogą być: roboty kontraktowe, zaplecze robót kontraktowych, sprzęt, maszyny budowlane, koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie, chociaż jest to forma ubezpieczenia przeznaczona dla inwestorów i wykonawców, właściciel nieruchomości może być jednocześnie właścicielem takiej firmy, której zleca budowę swojego domu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.