Ubezpieczenie domu w Link4

Nie wszystkie towarzystwa ubezpieczeniowe posiadają w swojej ofercie polisę chroniącą dom w budowie. Łatwo przekonać się o tym odwiedzając stronę internetową towarzystwa lub studiując dokument OWU. Ubezpieczenie Link4 jest na tym tle wyjątkiem.

Osoba ubezpieczająca dom w budowie za pośrednictwem towarzystwa Link4 podpisuje umowę na okres 12 miesięcy. Co jednak w przypadku gdy odbiór techniczny i zamieszkanie w nieruchomości nastąpi podczas trwania umowy? Ubezpieczyciel zapewnia automatyczną zmianę na zakres ubezpieczenia określony dla domu jednorodzinnego oddanego do użytkowania.

ubezpieczenie mieszkania

 

Oferta ubezpieczenia majątkowego w Link4

Najczęściej ubezpieczenie domu – gdy nieruchomość nie może być jeszcze zamieszkana z przyczyn formalnych i technicznych – dotyczy jego budowy, przebudowy, rozbudowy, a także stałych elementów. W Link4 osobno chronione są ponadto:

  • dom jednorodzinny,
  • mieszkanie,
  • budowle,
  • siłowniki i automatyka bram,
  • szyby,
  • dom letniskowy.

Ubezpieczyć można też mienie ruchome, przedmioty wartościowe oraz przedmioty do prowadzenia działalności gospodarczej, ale te elementy mają zastosowanie jedynie w przypadku posiadanej polisy domu lub mieszkania.

Do polisy domu w budowie można z kolei dołączyć klauzulę rozszerzającą ochronę o OC w życiu prywatnym ubezpieczającego i domowników. Warunkiem jest posiadanie ubezpieczenia podstawowego, czyli od pożaru i innych zdarzeń losowych.

 

Wartość domu w budowie a składka

Link4 zastrzega w regulaminie OWU, że wysokość sumy ubezpieczenia dla domu jednorodzinnego w budowie lub przebudowie wraz ze stałymi elementami określa ubezpieczający. Suma ta powinna odpowiadać wartości mienia na dzień zawarcia umowy ubezpieczenia, powiększonej o przewidywane koszty robót budowlanych, instalacyjnych lub elektrycznych zaplanowanych do wykonania w okresie ochrony ubezpieczeniowej.

Ubezpieczający powinien wziąć też pod uwagę przy wycenie limit odpowiedzialności z tytułu wystąpienia szkód w domu jednorodzinnym w budowie lub przebudowie. Limit ten jest ograniczony wartością wykonanych prac do dnia wystąpienia szkody, jednak nie może przekroczyć sumy ubezpieczenia.

Polisę „Dom” Link4 można porównać z innymi produktami dostępnymi w kalkulatorze ubezpieczeń mieszkaniowych. Po wypełnieniu krótkiego formularza zainteresowany polisą otrzymuje do 5 wyników odpowiadających jego preferencjom.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.