Ubezpieczenie domu w Link4

Nie wszystkie towarzystwa ubezpieczeniowe posiadają w swojej ofercie polisę chroniącą dom w budowie. Łatwo przekonać się o tym odwiedzając stronę internetową towarzystwa lub studiując dokument OWU. Ubezpieczenie Link4 jest na tym tle wyjątkiem.

Osoba ubezpieczająca dom w budowie za pośrednictwem towarzystwa Link4 podpisuje umowę na okres 12 miesięcy. Co jednak w przypadku gdy odbiór techniczny i zamieszkanie w nieruchomości nastąpi podczas trwania umowy? Ubezpieczyciel zapewnia automatyczną zmianę na zakres ubezpieczenia określony dla domu jednorodzinnego oddanego do użytkowania.

ubezpieczenie mieszkania

 

Oferta ubezpieczenia majątkowego w Link4

Najczęściej ubezpieczenie domu – gdy nieruchomość nie może być jeszcze zamieszkana z przyczyn formalnych i technicznych – dotyczy jego budowy, przebudowy, rozbudowy, a także stałych elementów. W Link4 osobno chronione są ponadto:

 • dom jednorodzinny,
 • mieszkanie,
 • budowle,
 • siłowniki i automatyka bram,
 • szyby,
 • dom letniskowy.

Ubezpieczyć można też mienie ruchome, przedmioty wartościowe oraz przedmioty do prowadzenia działalności gospodarczej, ale te elementy mają zastosowanie jedynie w przypadku posiadanej polisy domu lub mieszkania.

Do polisy domu w budowie można z kolei dołączyć klauzulę rozszerzającą ochronę o OC w życiu prywatnym ubezpieczającego i domowników. Warunkiem jest posiadanie ubezpieczenia podstawowego, czyli od pożaru i innych zdarzeń losowych.

 

Wartość domu w budowie a składka

Link4 zastrzega w regulaminie OWU, że wysokość sumy ubezpieczenia dla domu jednorodzinnego w budowie lub przebudowie wraz ze stałymi elementami określa ubezpieczający. Suma ta powinna odpowiadać wartości mienia na dzień zawarcia umowy ubezpieczenia, powiększonej o przewidywane koszty robót budowlanych, instalacyjnych lub elektrycznych zaplanowanych do wykonania w okresie ochrony ubezpieczeniowej.

Ubezpieczający powinien wziąć też pod uwagę przy wycenie limit odpowiedzialności z tytułu wystąpienia szkód w domu jednorodzinnym w budowie lub przebudowie. Limit ten jest ograniczony wartością wykonanych prac do dnia wystąpienia szkody, jednak nie może przekroczyć sumy ubezpieczenia.

Polisę „Dom” Link4 można porównać z innymi produktami dostępnymi w kalkulatorze ubezpieczeń mieszkaniowych. Po wypełnieniu krótkiego formularza zainteresowany polisą otrzymuje do 5 wyników odpowiadających jego preferencjom.

 

Dowiedz się, gdzie ubezpieczyć dom w budowie

Skorzystanie z porównywarki ubezpieczeń to dla osoby poszukującej polisy dla domu w budowie już połowa sukcesu. Oferty dostępne w internecie są na wyciągnięcie ręki, nie ma więc potrzeby składania osobistych wizyt w placówkach towarzystw czy czasochłonnego wertowania poszczególnych stron w sieci.

szukanie polisy

Dom w budowie jest wartością równie cenna co nieruchomość skończona i wyposażona. Bez zachowania pierwszego etapu, nie byłoby możliwe istnienie drugiego. Dlatego warto chronić własne mienie już od początku, tj. stanu zamkniętego, gdy takiemu budynkowi nie grodzi np. dostanie się do środka osób trzecich bez wcześniejszego pokonania zabezpieczeń jak drzwi, okna i inne bariery.

ubezpieczenie mieszkania

 

Szybki zakup polisy w sieci

Tym, co skłania do pakietu ochronnego dla mienia w trybie online jest nieporównywalna wygoda i kompleksowość takiej metody. Klient zainteresowany ubezpieczeniem nieruchomości w budowie nie tylko może dokonać zakupu polisy bez konieczności wychodzenia z domu, ale nawet wcześniej porównać oferty wygenerowane przez porównywarkę na podstawie wcześniej określonych przez jej użytkownika preferencji, czyli m.in.:

 • rodzaju ubezpieczanego budynku (dom czy mieszkanie),
 • rodzaju konstrukcji (palna czy niepalna),
 • podpiwniczenia,
 • roku rozpoczęcia budowy,
 • powierzchni użytkowej.
 • wartości nieruchomości.
 • posiadanych zabezpieczeń przez kradzieżą.

Te i inne dane pozwalają na uzyskanie precyzyjnego wyniku, tj. wyliczeniu składki odpowiadającej realnym potrzebom zamawiającego ubezpieczenie.

 

Dom w budowie a wysokość składki

Zadaniem porównywarki ubezpieczeniowej jest wygenerowanie co najmniej dwóch wyników, tak aby porównanie z logicznego punktu widzenia miało sens. Wyników może być więcej w zależności od ustawień danego narzędzia, ale najczęściej można spotkać się z 5 produktami.

W przykładowej symulacji z dnia 2 lutego 2017 dla polisy domu w budowie zostały określone następujące parametry kalkulacji:

1.Budynek w budowie (dom bez podpiwniczenia),

2.Powierzchnia: 89 mkw,

3.Rok budowy: 2016,

4.Brak cesji i innego ubezpieczenia,

5.Wartość budowy: 250 000 zł.

ubezpieczenie mieszkania

Warto pamiętać, że spomiędzy wymienionych parametrów największy wpływ na cenę składki ma wartość nieruchomości (domu, mieszkania, domu w budowie), choć wszystkie pozostałe również nie są obojętne dla ustalenia kwoty za polisę.

W porównywarce na stronie ubezpieczeniemieszkania.pl pojawiły się 2 wyniki zasadniczo różniące się od siebie wysokością składki.: DOM (Link4) za 114 zł rocznej składki i produkt DOM (Concordia) za 225 zł za 12 miesięcy ochrony domu w budowie.

 

Ta przykładowa kalkulacja pokazuje, że porównanie opłaca się, pozwalając zaoszczędzić sporą kwotę przy wykupywaniu polisy bez względu na jej rodzaj. Zainteresowany ochroną mienia oszczędza także czas potrzebny na odwiedziny placówek ubezpieczeniowych, rozmowy telefoniczne czy przeglądanie stron internetowych towarzystw.

Kiedy ubezpieczyć dom w budowie?

Wykupienie rocznej polisy na dom w budowie powinno być ściśle uzależnione od terminu rozpoczęcia robót. Przy stawianiu fundamentów jest to zazwyczaj wczesna wiosna, gdy nie ma już ryzyka utrzymywania się silnych mrozów zagrażających wiązaniu konstrukcji.

ile

W szerokości geograficznej, w jakiej znajduje się Polska, stawianie nieruchomości najlepiej rozpoczynać w marcu i wtedy też zawierać umowę z ubezpieczycielem. Żaden właściciel nie jest pewien długości trwania inwestycji. Jeśli odbiór techniczny nastąpi do roku, wówczas będzie mógł skorzystać z innej opcji polisy. Jeśli budowa się przedłuży, warto również przedłużyć ubezpieczenie.

ubezpieczenie mieszkania

Wszystkie wpisy

Jak długo trwa budowa domu?

Zdania na ten temat są podzielone i w dużej mierze uzależnione od posiadanych środków finansowych. Ci, którzy budowę domu kredytują za pośrednictwem banku, są w stanie szybciej dokończyć inwestycję.

Z technologicznego punktu widzenia najkorzystniejszym terminem na postawienie domu jest okres 12-16 miesięcy, przy rozłożeniu rodzaju robót na dwa sezony. Oczywiście, doprowadzenie domu do stanu surowego zamkniętego czy nawet odbiór techniczny nie oznacza automatycznie zakończenia wszystkich prac.

Budowa domu własnymi środkami, bez kredytu, a przez to rozciągnięta w czasie na kilka lat, to rozwiązanie, które również posiada swoich zwolenników. Ta metoda ma jednak swoje niedociągnięcia – mienie bez właściwego wykończenia jest narażone na działanie czynników zewnętrznych, a nieruchomość, nawet jeśli jest odpowiednio ubezpieczona, to wciąż obiekt nie nadający się do zamieszkania, więc płacimy polisę za obiekt, z którego latami nie korzystamy.

 

Ubezpieczenie po odbiorze technicznym

Zakładając, że uda się dotrzymać krótkiego terminu i w 1,5 roku uzyskać odbiory techniczne pozwalające na wprowadzenie się do domu. Czy wówczas posiadane ubezpieczenie na dom w budowie przestanie obowiązywać? Do końca okresu ochrony pozostaje przecież ok. 6 miesięcy.

Wystarczy skontaktować się z ubezpieczycielem, u którego posiadamy polisę, aby zmienił nam warunki umowy na taką obejmującą zamieszkany dom. Może się okazać, że niezbędna będzie korekta cenowa ze względu na inną zawartość ubezpieczenia.

Ubezpieczenie domu w Generali

Pewnym novum na rynku ubezpieczeń majątkowych jest polisa chroniąca inwestycję w trakcie budowy. Właściciel takiej polisy może zapewnić sobie bezcenny komfort i gwarancję, że środki, które przeznaczył na postawienie domu nie będą zmarnowane na dodatkowe wydatki jak usuwanie szkód po wichurze.

umowa generali

Ubezpieczenie domu w trakcie budowy posiada w swojej ofercie kilka liczących się towarzystw ubezpieczeniowych. Zazwyczaj jest to produkt uproszczony, ale co się za tym właściwie kryje? Przede wszystkim mniejsza liczba ryzyk w zakresie podstawowym w porównaniu do polisy dotyczącej nieruchomości zamieszkanej.

ubezpieczenie mieszkania

Czy mniej za mniej?

Liczba ryzyk od ognia i innych zdarzeń losowych nie musi od razu oznaczać niższej składki. Dom w budowie jest dość specyficznym majątkiem, narażonym w większości na te same szkody co dom czy mieszkanie.

Różnica polega na obecności lokatorów – statystycznie w nieruchomości już zamieszkałej, gdzie nastąpiły odbiory techniczne, obecność właściciela czy najemcy jest bardziej prawdopodobna, a przez to łatwiej zapobiec niektórym zdarzeniom.

Zalanie opuszczonego na co dzień domu w budowie może rozprzestrzenić się w niekontrolowany sposób i takie ryzyko uwzględnia tez ubezpieczyciel.

 

Dom w budowie – kiedy koniec polisy?

Budowa domu to najczęściej inwestycja na lata, nie licząc wyposażenia wnętrz. To jasne, że inwestor jak najszybciej chciałby zamknąć budowę (postawić zadaszenie, wstawić drzwi i okna), aby nie narażać murów na niszczące czynniki zewnętrzne.

Umowa polisowa jest bez względu na rodzaj nieruchomości podpisywana na rok – i z każdym rokiem wznawiana. A co, jeśli zakończenie budowy domu przypadnie na środek takiej umowy? Wtedy trzeba zgłosić ten fakt do ubezpieczyciela.

W TU Generali istnieje możliwość płynnego przejścia ochrony ubezpieczeniowej pomiędzy budową a użytkowaniem bez konieczności zgłaszania i dokonywania zmian w polisie.

Ubezpieczony zyskuje czas – to ubezpieczyciel dopełnia wszelkich formalności oferując 2 możliwości dalszej ochrony:

 • ubezpieczenie zamieszkanego domu od ryzyk nazwanych,
 • ubezpieczenie od wszystkich zdarzeń losowych – opcję pełniejszą, ale zarazem droższą.

Czy można ubezpieczyć dom w budowie?

Funkcjonujące powszechnie określenie „polisa mieszkaniowa” dotyczy w domyśle zarówno mieszkań w bloku bez względu na liczbę kondygnacji, jak i domów – wolno-stojących bądź szeregowych. Tymczasem istnieje też osobna możliwość ochrony nieruchomości jeszcze przed wprowadzeniem się do niej.

Ubezpieczenie domu w budowie

Ubezpieczenie domu w budowie to jedna z trzech ze sztandarowych propozycji oferowanych przez kalkulator i porównywarkę produktów polisowych pod nazwą „budynek w budowie”, czyli dokładnie co?

Dom w budowie

Definicja jasno precyzuje ten termin. Chodzi o inwestycję zadaszoną i zamkniętą bez uzyskania odbioru technicznego. Dom musi posiadać wstawione okna oraz drzwi zamykane na zamek. Ogrodzenie działki, na której stoi budowany dom nie jest konieczne, ale i ten element można ubezpieczyć, podobnie jak wolnostojący garaż i inne obiekty stałe, a w niektórych Towarzystwach także materiały budowlane.

ubezpieczenie mieszkania
Mieszkanie w budowie

Polisa Dom w budowie obejmuje także mieszkanie wraz z jego stałymi elementami w okresie od momentu rozpoczęcia prac, które polegają na rozbudowie lub przebudowie do dnia ich zakończenia.

Procedura wyliczania składki za takie ubezpieczenie jest taka sama jak w przypadku domu czy lokalu mieszkalnego. Przyszły ubezpieczony wypełnia:

 • dane podstawowe (powierzchnię użytkową, rok budowy, tytuł prawny),
 • dane adresowe (kod pocztowy nieruchomości, miejscowość, ulicę),
 • historię ubezpieczenia (datę rozpoczęcia ubezpieczenia, liczbę szkód w ostatnich 3 latach, informację o cesji na bank),
 • zakres ubezpieczenia (wartość nieruchomości).

Dane te wpisane zgodnie ze stanem faktycznym pozwolą precyzyjnie ustalić wysokość rocznej składki za dom w budowie i porównać do kilku ofert spełniających kryteria przyszłego ubezpieczonego.