Kiedy polisa nie pomoże, czyli wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela

Fakt posiadania polisy ubezpieczenia domu w budowie nie koniecznie oznacza pełne bezpieczeństwo naszego portfela. Na uwadze należy mieć punkt: Wyłączenia odpowiedzialności, który można znaleźć w OWU, a który nie rzadko zawiera pokaźną listę zdarzeń, w których ubezpieczyciel nie przejmuje odpowiedzialności za powstałe szkody.  Czytaj dalej