Rażąca niedbałość – słowo wytrych w ubezpieczeniach

Kupujesz ubezpieczenie domu lub domu w budowie? Uważaj na zapis dotyczący rażącego niedbalstwa w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Niejednokrotnie przy likwidacji szkody ubezpieczonemu odmówiono wypłaty odszkodowania sugerując, że okoliczności miały znamiona rażącego niedbalstwa. Czytaj dalej