Ubezpieczenie nieruchomości w budowie PZU

Największy ubezpieczyciel na polskim rynku posiada w swojej szerokiej ofercie również polisę chroniącą finansowo nieruchomość na etapie budowy. Ubezpieczenie dla budowanej nieruchomości występuje w wersji podstawowej oraz w pakiecie z wieloma rozszerzeniami.

ubezpieczenie-domu-pzu

Ubezpieczony w PZU może być zarówno budynek mieszkalny, jak i niemieszkalny w trakcie budowy. Dopuszczalne są różne fazy cyklu budowy – wznoszenie nieruchomości, rozbudowa i nadbudowa istniejącego budynku.

ubezpieczenie mieszkania

Ochronie podlegają także elementy wyposażenia zewnętrznego, w tym:

 • rynny i rury spustowe,
 • zabudowy balkonów lub tarasów,
 • balustrady,
 • parapety,
 • instalacja odgromowa,
 • markizy,
 • kolektory słoneczne (solary),
 • urządzenia stanowiące osprzęt instalacji (pompa ciepła, domofon).

To samo dotyczy różnego rodzaju instalacji: centralnego ogrzewania, elektrycznej, kanalizacyjnej, sieciowej itd.

 

Wyłączenia odpowiedzialności PZU

W ubezpieczeniach majątkowych z reguły nie występuje formuła all risks, czyli od wszystkich ryzyk – ta opcja jest dostępna dla nieruchomości zamieszkanych lub ukończonych (z odbiorem technicznym). Z podobnym ograniczeniem można się spotkać przy zawieraniu umów dodatkowych, gdzie część rozszerzeń w ogóle nie pojawi się w zakresie oferty, np. ubezpieczenie ruchomości.

Bez względu na zakres zdarzeń losowych (od ryzyk nazwanych czy od wszystkich ryzyk) część zdarzeń losowych jest wyłączona z odpowiedzialności ubezpieczyciela w osobnym rozdziale OWU:

 • błędy konstrukcyjne zaistniałe na etapie projektu lub wykonawstwa, jeżeli budynek został wzniesiony bez projektu wykonanego przez uprawnionego specjalistę lub wybudowany niezgodnie z projektem i miało to wpływ na zaistnienie wypadku ubezpieczeniowego,
 • prowadzenie prac budowlanych bez ich zgłoszenia odpowiedniemu organowi, bez uzyskania pozwolenia lub bez projektu,
 • niewykonanie określonych przepisami prawa przeglądów technicznych lub kontroli okresowych.

 

Umowy dodatkowe PZU

W ramach ubezpieczenia budynku mieszkalnego w stadium budowy lub budynku niemieszkalnego w stadium budowy ochroną ubezpieczeniową objęte są również składowane na terenie posesji, na której znajduje się ten ubezpieczony budynek, materiały budowlane, instalacyjne lub elektryczne przeznaczone do wbudowania lub zamontowania, potwierdzone dowodem ich zakupu.

Ubezpieczenie PZU pozwoli na ochronę domowego budżetu pod warunkiem wykupienia odpowiednich rozszerzeń, które pozwolą ochronić finansowo nieruchomość w różnych sytuacjach, jak:

 • zniszczenie nieruchomości w budowie przez powódź,
 • uszkodzenie materiałów budowlanych zgromadzonych na budowie przez zalegający śnieg czy upadek drzewa,
 • włamanie do domu w budowie i kradzież, np. pieca, kaloryfera, paneli podłogowych,
 • zniszczenie elementów ocieplenia budynku przez zwierzęta leśne.

Warto pamiętać, że polisa dla nieruchomości w budowie – po zakończeniu inwestycji – może zostać ze wszystkimi ważnymi rozszerzeniami przemianowana na polisę majątkową dotyczącą nieruchomości już zamieszkanej. Fakt ten należy zgłosić agentowi ubezpieczeniowemu, który dokona niezbędnych zmian w umowie i poinformuje o ewentualnych możliwościach zmiany zapisu czy różnicy w wysokości składki.