Likwidacja szkody w domu w budowie

Dom w stanie zamkniętym, ale jeszcze niezamieszkany, jest narażony na te same zdarzenia losowe, co inne rodzaje nieruchomości. Tylko czy procedura zgłaszania szkody wygląda identycznie?

Dom w budowie jest ubezpieczany w innym zakresie, niż dom czy mieszkanie. Liczba zdarzeń losowych w umowie podstawowej jest kwestią indywidualną zależną od produktu ubezpieczeniowego. Pewne różnice zauważalne są przede wszystkim w opcji ubezpieczenie mienia ruchomego. W domu w budowie ruchomościami są zazwyczaj materiały budowlane – osobno wyodrębnione w OWU.

ubezpieczenie mieszkania

 

Jak zgłosić szkodę?

Dom w budowie jest ubezpieczany w innym zakresie, niż dom czy mieszkanie. Liczba zdarzeń losowych w umowie podstawowej jest kwestią indywidualną zależną od produktu ubezpieczeniowego. Pewne różnice zauważalne są przede wszystkim w opcji ubezpieczenie mienia ruchomego. W domu w budowie ruchomościami są zazwyczaj materiały budowlane – osobno wyodrębnione w OWU.

Towarzystwa ubezpieczeniowe oferują swoim klientom wiele możliwości kontaktu, także dotyczących zgłoszenia szkody. W przypadku ubezpieczenia mienia najszybszym sposobem jest wypełnienie e-formularza dostępnego na stronie ubezpieczyciela bądź skorzystanie z dedykowanej infolinii.

Niektórzy uzupełniają formy kontaktu po wystąpieniu szkody o:

 • SMS/MMS,
 • czat wideo,
 • pisemnie pocztą tradycyjną,
 • e-mail.

Aby przyspieszyć proces zgłoszenia szkody, towarzystwa na swoich stronach wydzielają osobną przestrzeń w postaci zakładki czy wyróżnika graficznego sugerującego kontakt z ubezpieczycielem.

 

Postępowanie w przypadku szkody

Zasady postępowania, które każdy ubezpieczony powinien sobie przyswoić, są zwięzłe i zawierają się w kilku punktach:

 1. Użycie dostępnych środków w celu ratowania przedmiotu ubezpieczenia.
 2. Ograniczenie zasięgu szkody lub zmniejszenie jej rozmiarów z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.
 3. Zgłoszenie zdarzenia – nie później niż w ciągu 3 dni roboczych.
 4. Postępowanie zgodnie z dyspozycjami (np. telefonicznymi) ubezpieczyciela do czasu przybycia na miejsce zdarzenia likwidatora szkód.

Jeśli rozmiar szkody jest znaczny, przedstawiciel firmy ubezpieczeniowej ustala na miejscu czas, przebieg i okoliczności zdarzenia lub jego skutków.

 

Likwidacja szkody i wypłata świadczenia

Górną granicę terminów rozpoczęcia i zakończenia procesu likwidacji szkody i wypłaty odszkodowania reguluje Kodeks cywilny i ustawa o działalności ubezpieczeniowej. Zgodnie z przepisami zakład ubezpieczeń musi w ciągu 7 dni:

 • podjąć działania, które mają na celu ustalenie przyczyny szkody i zakresu odpowiedzialności ubezpieczyciela oraz wysokości odszkodowania,
 • poinformować klienta, jakie musi dostarczyć dokumenty konieczne do ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń i wysokości świadczenia.

W ciągu 30 dni od daty zgłoszenia szkody ubezpieczyciel ma obowiązek wypłacić świadczenie, które jednak może być przekazane z opóźnieniem, jeśli:

 • nie można ustalić, czy zakład ubezpieczeń przyjmuje odpowiedzialność za szkodę i zobowiązany jest do wypłaty odszkodowania w określonej sytuacji,
 • wystąpił problem z oszacowaniem wysokości odszkodowania,
 • ubezpieczony czeka na umorzenie śledztwa przez policję – tylko gdy są wątpliwości co do sprawstwa osób trzecich.

Jeżeli zostanie przekroczona granica 30 dni, ubezpieczyciel ma obowiązek dokonania wypłaty w ciągu 14 dni od dnia, kiedy zostaną wyjaśnione wszystkie okoliczności, które nie pozwalały na ustalenie, czy zakład ubezpieczeń ponosi odpowiedzialność za szkodę lub jaka powinna być wartość wypłaconego odszkodowania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.