Likwidacja szkody w domu w budowie

Dom w stanie zamkniętym, ale jeszcze niezamieszkany, jest narażony na te same zdarzenia losowe, co inne rodzaje nieruchomości. Tylko czy procedura zgłaszania szkody wygląda identycznie?

Dom w budowie jest ubezpieczany w innym zakresie, niż dom czy mieszkanie. Liczba zdarzeń losowych w umowie podstawowej jest kwestią indywidualną zależną od produktu ubezpieczeniowego. Pewne różnice zauważalne są przede wszystkim w opcji ubezpieczenie mienia ruchomego. W domu w budowie ruchomościami są zazwyczaj materiały budowlane – osobno wyodrębnione w OWU.

ubezpieczenie mieszkania

 

Jak zgłosić szkodę?

Dom w budowie jest ubezpieczany w innym zakresie, niż dom czy mieszkanie. Liczba zdarzeń losowych w umowie podstawowej jest kwestią indywidualną zależną od produktu ubezpieczeniowego. Pewne różnice zauważalne są przede wszystkim w opcji ubezpieczenie mienia ruchomego. W domu w budowie ruchomościami są zazwyczaj materiały budowlane – osobno wyodrębnione w OWU.

Towarzystwa ubezpieczeniowe oferują swoim klientom wiele możliwości kontaktu, także dotyczących zgłoszenia szkody. W przypadku ubezpieczenia mienia najszybszym sposobem jest wypełnienie e-formularza dostępnego na stronie ubezpieczyciela bądź skorzystanie z dedykowanej infolinii.

Niektórzy uzupełniają formy kontaktu po wystąpieniu szkody o:

 • SMS/MMS,
 • czat wideo,
 • pisemnie pocztą tradycyjną,
 • e-mail.

Aby przyspieszyć proces zgłoszenia szkody, towarzystwa na swoich stronach wydzielają osobną przestrzeń w postaci zakładki czy wyróżnika graficznego sugerującego kontakt z ubezpieczycielem.

 

Postępowanie w przypadku szkody

Zasady postępowania, które każdy ubezpieczony powinien sobie przyswoić, są zwięzłe i zawierają się w kilku punktach:

 1. Użycie dostępnych środków w celu ratowania przedmiotu ubezpieczenia.
 2. Ograniczenie zasięgu szkody lub zmniejszenie jej rozmiarów z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.
 3. Zgłoszenie zdarzenia – nie później niż w ciągu 3 dni roboczych.
 4. Postępowanie zgodnie z dyspozycjami (np. telefonicznymi) ubezpieczyciela do czasu przybycia na miejsce zdarzenia likwidatora szkód.

Jeśli rozmiar szkody jest znaczny, przedstawiciel firmy ubezpieczeniowej ustala na miejscu czas, przebieg i okoliczności zdarzenia lub jego skutków.

 

Likwidacja szkody i wypłata świadczenia

Górną granicę terminów rozpoczęcia i zakończenia procesu likwidacji szkody i wypłaty odszkodowania reguluje Kodeks cywilny i ustawa o działalności ubezpieczeniowej. Zgodnie z przepisami zakład ubezpieczeń musi w ciągu 7 dni:

 • podjąć działania, które mają na celu ustalenie przyczyny szkody i zakresu odpowiedzialności ubezpieczyciela oraz wysokości odszkodowania,
 • poinformować klienta, jakie musi dostarczyć dokumenty konieczne do ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń i wysokości świadczenia.

W ciągu 30 dni od daty zgłoszenia szkody ubezpieczyciel ma obowiązek wypłacić świadczenie, które jednak może być przekazane z opóźnieniem, jeśli:

 • nie można ustalić, czy zakład ubezpieczeń przyjmuje odpowiedzialność za szkodę i zobowiązany jest do wypłaty odszkodowania w określonej sytuacji,
 • wystąpił problem z oszacowaniem wysokości odszkodowania,
 • ubezpieczony czeka na umorzenie śledztwa przez policję – tylko gdy są wątpliwości co do sprawstwa osób trzecich.

Jeżeli zostanie przekroczona granica 30 dni, ubezpieczyciel ma obowiązek dokonania wypłaty w ciągu 14 dni od dnia, kiedy zostaną wyjaśnione wszystkie okoliczności, które nie pozwalały na ustalenie, czy zakład ubezpieczeń ponosi odpowiedzialność za szkodę lub jaka powinna być wartość wypłaconego odszkodowania.