Zakres i cena ubezpieczenia

Ubezpieczenie domu w trakcie budowy można kupić zarówna dla domu w trakcie budowy, rozbudowy lub przebudowy domu, a także jego remontu. Polisa może obejmować także budowę domku letniskowego, garażu, budynku gospodarczego, czy ogrodzenia Zakres ubezpieczenia zależy od polisy i w różnych firmach ubezpieczeniowych może się różnić.

ubezpieczenie mieszkania

Co jest objęte ochroną?

 • ściany zewnętrzne i wewnętrzne,
 • tynki zewnętrzne i wewnętrzne,
 • stropy,
 • izolacje (cieplna, przeciwwilgociowa, przeciwdźwiękowa, itd.),
 • schody, tarasy, balkony, balustrady, dachy,
 • instalacje (elektryczna, gazowa, wodociągowa, kanalizacyjna, wentylacyjna, itd.).

Przedmiotem ubezpieczenia mogą być także:

 • roboty kontraktowe,
 • sprzęt budowlany,
 • wyposażenie,
 • zaplecze robót kontraktowych,
 • maszyny budowlane,
 • koszty usunięcia pozostałości po szkodzie,
 • mienie otaczające.

Kiedy działa polisa?

Firmy ubezpieczeniowe zazwyczaj oferują ochronę mienia w razie zdarzeń losowych, takich jak:

 • ogień,
 • zalanie,
 • powódź,
 • huragan,
 • uderzenie piorunu,
 • eksplozja,
 • grad,
 • lawina,
 • obsuwanie się ziemi,
 • zapadanie się ziemi,
 • trzęsienie ziemi.

Jakich zdarzeń ochrona nie obejmuje?

W standardowym zakresie ochrony nie znajdziemy natomiast ryzyka kradzieży materiałów budowlanych, sprzętów, czy elementów składowych nieruchomości. Polisę ubezpieczenia domu w trakcie budowy można rozszerzyć o ryzyko kradzieży, ale wiąże się to z podwyższeniem składki.

W wyłączeniach odpowiedzialności mogą znaleźć się szkody powstałe w wyniku:

 • błędu w sztuce budowlanej,
 • niedbałego wykonania robót budowlanych ze strony wykonawców, podwykonawców,
 • przemarzania budynku.

Suma ubezpieczenia

Zazwyczaj towarzystwo ubezpieczeniowe odpowiada do wysokości kosztów, które zostały poniesione na budowę – na podstawie faktur na roboty budowlane i materiały a w przypadku gospodarczej metody budowania na podstawie wyceny dokonanej przez rzeczoznawcę budowlanego.

Ile kosztuje ubezpieczenie domu w budowie?

Ceny za ubezpieczenie domu w budowie różnią się w zależności od lokalizacji, standardu nieruchomości, wielkości nieruchomości oraz ceny za metr kwadratowy. Zwyżki za ubezpieczenie domu w budowie trzeba się spodziewać w przypadku domów drewnianych i drewnianych domków letniskowych z uwagi na podwyższone ryzyko pożaru.

Warto także wspomnieć, że polisa ubezpieczenia domu w trakcie budowy coraz częściej jest wymaganym zabezpieczeniem kredytu bankowego udzielanego na budowę domu.

ubezpieczenie mieszkania